Geestelijke pijn

Geestelijke pijn heeft met ons denken te maken. Al heel jong op school leren we dat we met ons denken de wereld kunnen verklaren en controleren. Het denken is dan ook een krachtig instrument. In onze (Westerse) maatschappij wordt het denken hoger gewaardeerd dan het voelen. Een voorbeeld is (globaal gezien) het verschil in beloning tussen de technische sector en de zorgsector. 

Geestelijke pijn en emotionele pijn zijn lang niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden. Geestelijk pijn is naar mijn idee het gevolg van onder andere een onvermogen om een moeilijke situatie aan te pakken en op te lossen. Een gevoel van machteloosheid kan echter ook als emotionele pijn gezien worden. Een ander uiterste is de totale vermijding van machteloosheid, met als gevolg: micromanagement en hypercontrole. 

Het gevoel van niet verbonden zijn met de wereld om u heen; dat u geen beeld heeft van wat u  hier (in deze wereld) komt doen, schaar ik onder het kopje van geestelijke pijn. De pijn verwijst dan naar een innerlijke leegte of een gevoel van verlamming, een 'niet weten wat te doen'. Wat u nodig heeft, is de moed om op onderzoek uit te gaan, uzelf beter te leren kennen, in zowel de bewuste als niet bewuste aspecten. De healingen maken daar ruimte voor en versterken de vastberadenheid.

Dit geestelijke lijden wordt soms jarenlang opgebouwd, tot de belasting zo zwaar is geworden dat het risico bestaat dat je lichaam het laat afweten en een duidelijk signaal geeft: 'Genoeg! Doe er wat aan'.

Het zou mooi zijn als een healing directe oplossing geeft, maar wat in jaren is opgebouwd is niet zomaar even uit de weg geholpen. Meerdere healingen en mentoring-sessies ondersteunen de geleidelijke verbetering in levenshouding.

Screenshot 2023-01-16 115620

Contact & Afspraak

Contact Opnemen? U kunt altijd even bellen of mailen.

06-12610301
info@madelonvanhoorn.nl